Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Slangerup Børnehave
Slangerup Børnehave
To drenge leger

Om Slangerup Børnehave

Slangerup Børnehave er en selvejende institution, der i kraft af sin alder bygger på gode traditioner som vi er stolte af og som går hånd i hånd med de nye udviklingstendenser.

Vi har et forældresamarbejde som prioriteres højt. Et godt forældresamarbejde, der er baseret på en gensidig dialog er en forudsætning for, at børnene trives og udvikler sig bedst muligt.

Vi er en progressiv og udviklingsorienteret børnehave som ønsker at skabe nysgerrige og opmærksomme børn, der lærer sammen med andre børn og inspirerende og medlevende voksne. Det betyder at nye pædagogiske principper og læringsbegreber implementeres og der reflekteres over den pædagogik der udøves. Vi har i Slangerup børnehave altid forsøgt at skabe et læringsmiljø som kan tilgodese alle alderstrin. Det kan imidlertid være svært, at opfylde med en aldersspredning på 3-6 år. Vi har derfor valgt at samle de ældste på gruppe 3 det sidste år af deres børnehavetid. På den måde får vi to stuer, gr. 1 og 2, med børn som er 3 og 4 år og en stue, gr. 3 for de børn som er 5 år.

 

 

 


Selvbetjening

Find det hurtigt:

Børneintra

Log på Børneintra.

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Slangerup-Børnehave