Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Slangerup Børnehave
Slangerup Børnehave
To piger med et puslespil i Klub Himmelblå

Lidt om bestyrelsen.

Bestyrelsen består af ni personer. Seks forældre - valgt på et forældremøde og en medarbejderrepræsentant. Derudover deltager forældresuppleanterne og børnehavens leder i bestyrelsesmøderne. Børnehavens leder er sekretær for bestyrelsen uden stemmeret.

Børnehaven har, som selvejende institution, tegnet overenskomst med Slangerup Kommune. Dette indebærer, at driftbudget samt børne- og personalenormering ligger fast og ligner de vilkår, som de kommunale institutioner er underlagt.

Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar og fastlægger principper for børnehavens virksomhed. I vores pjece og Virksomhedsplan kan der læses om pædagogiske principper og visioner.

Referater fra bestyrelsesmøderne kan ses på opslagstavlerne i børnehaven. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt.

Børnehavens leder forestår administration og den pædagogiske ledelse i dagligdagen, og er ansvarlig over for bestyrelsen.

 

 

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Bestyrelsen